PHÒNG GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM

http://tienphuoc.edu.vn


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIÊN PHƯỚC
Trưởng phòng
Trần Thanh Hải
ĐTCQ: 02353.884331
DĐ: 0983052320

 

Phó Trưởng phòng
Nguyễn Ngọc Mẫn
ĐTCQ: 02356.519379
DĐ: 0905884667

 

* Các bộ phận chuyên quản Phòng GD&ĐT:
 

 TT

 Họ và tên                

 Chức vụ - Bộ phận  

 ĐTCQ  

 ĐTDĐ

 1

 Nguyễn Ngọc Hà        

 Chuyên viên - THHC

02353.884295  

 0935003545

 2

 Lê Thị Ánh Nguyệt  

Chuyên viên - THHC

02353.884295  

 0989977350

 3

 Nguyễn Thị Hoàng Diễm

 Chuyên viên - TCCB  

02353.884078

 01683628330

 4

Trần Văn Lợi

 Cán bộ - Thanh tra 

 

 0987368642

 5

Tạ Thị Kim Biển  

 Chuyên viên - THCS

02353.894989

 0977879175

 6

 Trần Thị Tuyền

 Chuyên viên - THCS

02353.894989

 0983123940

7
 Bùi Xuân Tam Cán bộ - THCS 02353.894989 0902416818

8

 Lê Xuân Huân

 Cán bộ - THCS

 

0984391606

9  Hà Thị Ánh Tuyết Chuyên viên - Tiểu học    01225540833

10

 Nguyễn Thị Lan

 Chuyên viên - Mầm non

02353.884079

 0985232782

11

 Lê Minh Châu

 Kế toán trưởng - KHTV

02353.884077

 0905777503

12

 Nguyễn Thị Phượng

 Kế toán viên - KHTV

02353.884077

 0983735725

13  Ngô Thị Hồng Phước
 Cán bộ - KHTV
02353.884077  0985861856

14

 Phan Đình Xê

 Nhân viên bảo vệ

 

 0905310406