PHÒNG GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM

http://tienphuoc.edu.vn


CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN QUẢN PHÒNG GD&ĐT

CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN QUẢN PHÒNG GD&ĐT
CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN QUẢN PHÒNG GD&ĐT
Trưởng phòng
Trần Thanh Hải
ĐTCQ: 05103.884331
DĐ: 0983052320

 

Phó Trưởng phòng
Nguyễn Ngọc Mẫn
ĐTCQ: 05103.894989
DĐ: 0905884667

 

* Các bộ phận chuyên quản Phòng GD&ĐT:
 

 TT

 Họ và tên                

 Chức vụ - Bộ phận  

 ĐTCQ  

 ĐTDĐ

 1

 Nguyễn Ngọc Hà        

 Chuyên viên - THHC

05103.884295  

 0935003545

 2

 Hà Thị Ánh Tuyết  

 Chuyên viên - THHC

05103.884295

 01225540833

 3

 Nguyễn Thị Hoàng Diễm

 Chuyên viên - TCCB  

05103.884078

 01683628330

 4

Trần Văn Lợi

 Cán bộ - Thanh tra 

 

 0987368642

 5

Tạ Thị Kim Biển  

 Chuyên viên - THCS

05103.884079

 0977879175

 6

 Trần Thị Tuyền

 Chuyên viên - THCS

05103.884079

 0983123940

7
 Bùi Xuân Tam Cán bộ - THCS   0902416818

8

 Lê Xuân Huân

 Cán bộ - THCS

 

0984391606

9  Võ Thị Thùy Dương Cán bộ - Tiểu học 05103.884079  01667122886

10

 Nguyễn Thị Lan

 Chuyên viên - Mầm non

05103.884079

 0985232782

11

 Lê Minh Châu

 Kế toán trưởng- KHTV

05103.884077

 0905777503

12

 Nguyễn Thị Phượng

 Kế toán viên - KHTV

05103.884077

 0983735725

13  Ngô Thị Hồng Phước
 Cán bộ - KHTV
05103.884077  0985861856

14

 Phan Đình Xê

 Nhân viên bảo vệ

 

 0905310406