Tên / Số / ký hiệu : DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2017
Về việc / trích yếu

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2017

Ngày ban hành 05/12/2017
Loại văn bản / tài liệu Danh sách
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 293 | Tải về : 137 Tải về
Nội dung chi tiết