Tên / Số / ký hiệu : DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017
Về việc / trích yếu

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017 tính đến ngày 15/11/2017

Ngày ban hành 16/11/2017
Loại văn bản / tài liệu Công văn
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Phòng Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 379 | Tải về : 168 Tải về
Nội dung chi tiết