HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 KẾ HOẠCH 23/KH-UBND CỦA UBND HUYỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 33-CTr/HU CỦA HUYỆN ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 11-NQ/TU VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GDĐT TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020

Kế hoạch thực hiện Chương trình 33-CTr/HU của Huyện ủy Tiên Phước về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

12/02/2018 Tải về
2 QUYẾT ĐỊNH 146/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018

25/01/2018 Tải về
3 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2016-2020

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025

21/03/2017 Tải về
4 SBD, PHÒNG THI, ĐỊA ĐIỂM DỰ THI VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC (HUYỆN TIÊN PHƯỚC)

SBD, PHÒNG THI, ĐỊA ĐIỂM DỰ THI VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC (HUYỆN TIÊN PHƯỚC)

18/12/2017 Tải về
5 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2017

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2017

05/12/2017 Tải về
6 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017 tính đến ngày 15/11/2017

16/11/2017 Tải về
7 Thông báo số 455/TB-BGDĐT

19/07/2017 Tải về
8 Quyết định số 2573/QĐ-UBND

Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam

19/07/2017 Tải về
9 Quyết định số 101/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Phòng GDĐT

25/01/2017 Tải về
10 Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Thông qua Đề án phát triển giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025

15/12/2016 Tải về
11 23/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất Luật Giáo dục.

18/12/2013 Tải về
12 1166/SGDĐT- KHTC

Hướng dẫn các khoản thu, chi đầu năm học 2014-2015

22/09/2014 Tải về
13 1393/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT

Về việc thông báo môn thi chọn HSG lớp 9 THCS và nội dung thi vào lớp 10 trường THPT chuyên môn Tin học

31/10/2013 Tải về