LIÊN ĐỘI THCS NGUYỄN DU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NĂM HỌC 2014 - 2015

LIÊN ĐỘI THCS NGUYỄN DU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NĂM HỌC 2014 - 2015

 •   14/10/2014 09:50:23 AM
 •   Đã xem: 774
 •   Phản hồi: 0

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBVCLĐ, NĂM HỌC 2014 – 2015

 •   14/10/2014 09:29:52 AM
 •   Đã xem: 799
 •   Phản hồi: 0

TRƯỜNG THCS LÊ THỊ HỒNG GẤM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2014-2015

TRƯỜNG THCS LÊ THỊ HỒNG GẤM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2014-2015

 •   13/10/2014 09:46:02 AM
 •   Đã xem: 909
 •   Phản hồi: 0

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, NĂM HỌC 2014 - 2015

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, NĂM HỌC 2014 - 2015

 •   12/10/2014 05:21:04 AM
 •   Đã xem: 1109
 •   Phản hồi: 0

TRƯỜNG TH TIÊN HIỆP TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015

TRƯỜNG TH TIÊN HIỆP TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015

 •   09/09/2014 02:48:26 AM
 •   Đã xem: 994
 •   Phản hồi: 0

“GIÚP BẠN ĐẾN TRƯỜNG” - Một phong trào có ý nghĩa giáo dục thiết thực

“GIÚP BẠN ĐẾN TRƯỜNG” - Một phong trào có ý nghĩa giáo dục thiết thực

 •   08/09/2014 12:19:49 AM
 •   Đã xem: 892
 •   Phản hồi: 0

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

 •   06/09/2014 03:58:14 AM
 •   Đã xem: 903
 •   Phản hồi: 0

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN LẬP TỔ CHỨC LAO ĐỘNG CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN LẬP TỔ CHỨC LAO ĐỘNG CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI

 •   29/08/2014 04:21:19 AM
 •   Đã xem: 939
 •   Phản hồi: 0

HỘI THI MỸ THUẬT THIẾU NHI HUYỆN TIÊN PHƯỚC NĂM 2014

HỘI THI MỸ THUẬT THIẾU NHI HUYỆN TIÊN PHƯỚC NĂM 2014

 •   24/06/2014 02:36:12 AM
 •   Đã xem: 1121
 •   Phản hồi: 0

TRƯỜNG TH TIÊN HIỆP TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2013-2014

 •   06/04/2014 11:36:02 PM
 •   Đã xem: 834
 •   Phản hồi: 0

Chi đoàn trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức kết nạp đoàn viên mới

 •   01/04/2014 03:12:32 AM
 •   Đã xem: 891
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác